Kabinet 505

Stanovanje 1 – ocene 1. i 2. predmetnog projekta

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene 1. i 2. predmetnog projekta. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom mogu predati popravku oba rada u aprilskom ispitnom roku. Tačan datum predaje će biti objavljen naknadno.

stanovanje 1 – ocene 1. i 2. predmetnog projekta

Kabinet 505

Advertisements

DE:SuE, materijal za pripremu ispita

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi materijal za pripremu ispita iz predmeta Stilovi u enterijeru za školsku 2018/2019. godinu.

https://drive.google.com/drive/folders/0B9lXoh3DRhOXelpQUFJpZzF6UE0?usp=sharing

Iz kabineta.

De_SEID: bodovi

Poštovani studenti,

 

u prilogu se nalazi spisak sa bodovima iz predmeta SEID. Termin za ponovnu predaju  je petak 18.01.2019. u 10h u kabinetu 505.

seid 2018 2019

Iz kabineta

DE:SuE, predispitne obaveze

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak sa poenima iz predispitnih obaveza iz predmeta Stilovi u enterijeru.

Iz kabineta.

sue 2018-2019

AP3-Predmetni projekat

Poštovani studenti,

Studenti koji nisu ostvarili 15 bodova (PROJEKAT+GRAF.PREZ) je potrebno da dorade predmetni projekat i predaju ga u naknadnom terminu, u četvrtak, 17.01.2019.

u 12:00h u kabinetu 505.

Komentarisanje radova će se održati u redovnom terminu konsultacija.

Načelna primedba na radove koji su osvojili manje od 15 bodova odnosi se na slab kvalitet prostornih prikaza, kao i nedovoljnu posvećenost opštoj prezentaciji. U najvećem broju ovih radova postoji problem od nivoa samog koncepta, kvaliteta projektovanog kompleksa, stepena razrade celokupnog projekta, pa na dalje.

Kabinet 505

AP3: predispitne obaveze nakon prve predaje predmetnog projekta

ap3 2018_19 – sheet1

Posebni programi stanovanja – ocene završnih radova

ocene januar

S1 – ocene predmetnog projekta 2

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći ocene predmetnog projekta 2.

Termin za naknadnu predaju je 16.01.2019. u 12h.

Potpise je moguće dobiti istog dana u 13h.

Kabinet 505

stanovanje 1 – sheet1

PE1 – Ocene drugog dela predmetnog projketa

Poštovani studenti,

 

U prilogu se nalaze ocene drugog dela predmetnog projekta, kao i ispravljene ocene prvog dela predmetnog projekta. Termin za predaju ispravka prvog i drugog dela predmetnog projekta (kuhinje i kupatila) je petak, 18.01.2019. u 13:15h. Studenti koji su ostvarili pravo na potpis, isti mogu dobiti 11.01. u terminu predavanja.

pe 1 2018_2019 – ocene predmetnog projekta

Kabinet 505

STIT 1-Predaja predmetnog projekta-Projekat povećanja gustine stanovanja

Drage kolege,

Predaja predmetnog zadatka iz STIT 1- Projekat povećanja gustine stanovanja će se održati u utorak, 15.01.2019. u 17:00h u kabinetu 505.

Za studente koji ne budu zadovoljni sa ocenom ili zbog opravdanih razloga nisu u prilici da predaju projekat u redovnom terminu, organizovaće se naknadni termin u utorak, 22.01.2019. u 12:00h u kabinetu 505.

Kabinet 505