Kabinet 505

Month: maj, 2012

PORuAP- FINALNA PREZENTACIJA

Predvidjeno je da rad prezentuju 11 grupa:
9 grupa – PORuAP (grupe su prikazane u nastavku)
2 grupe – PORuUP (grupe su objavljene na sajtu Departmana za arhitekturu i urbanizam)
Rad se može prezentovati na srpskom jeziku, ali PowerPoint prezentacija treba da bude na engleskom jeziku. Prezentaciju je neophodno doraditi u sladu sa sugestijama profesora Žubera.

PORuAP:
Studenti koji sutra prezentuju rad na Filozofskom fakultetu mole se da dodju najkasnije u 14:30h. Radove treba da prezentuju sledećih 9 grupa:

1.Marijana Ćuruvija
Tijana Suzić
Danijela Crevar

2. Srdjan Šuša
Stefan Leskovac
Luka Grozdanić

3. Žana Jokić
Milenko Radović
Slaven Stevanović

4.Aleksandar Salić
Aleksandar Novković

5. Vera Dobanovački
Paola Fontanji
Lidija Obadović
Ana Šijan

6.Ivana Štula
Milica Rabrenović
Aleksandra Grbić

7.Milica Novitović
Kristina Lalović
Anja Džinkić

8.Staša Jončić
Sanja Braković
Milica Lugonja
Duško Samardžija

+ grupa koja je izabrana od strane studenata da sutra prezentuje rad (ukupno 596+338=934):
9. Bojana Salatić
Tanja Jančić
Nikola Štrbo

Advertisements

PUD Obaveštenje o izmeni termina radionice

Zbog gostovanja prof. Žubera, radionica iz predmeta Principi univerzalnog dizajna predviđena za četvrtak, 31. maj odlaže se za četvrtak, 7. jun.

PORuAP – Obaveštenje o terminu predaje završnog rada

Predaja završnog rada (prezentacija u PowerPoint-u, sintezni plakat I maketa) održaće se u četvrtak, 31.maja u amfiteatru Ranko Radović od 9–9:45h. Radionica počinje u 10h.

Vreme predvidjeno za prezentaciju je 5 minuta. Jedan slajd bi trebalo da predstavlja jedan prilog. Neophodno je da prezentacija sadrži sve priloge, ali prilikom prezentovanja zadržati se samo na prilozima koji su ključni za prezentovanje rešenja (na primer, prilozi koji nisu ključni mogu se nalaziti na kraju prezentacije I ne moraju biti prikazani tokom izlaganja).

PUDiNG – Izostanci

Tabela sa izostancima
PUD in G 2012 izostanci

PUDiNG – Bodovi sa vežbanja

Tabela sa bodovima na vežbama

PUD in G 2012 bodovi na vežbama

AP3 – Predaja grafičkih radova, jun 2012.

Radovi iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 mogu da se predaju u petak, 22. juna u 12 časova.

OUP2 – Dopuna obaveštenja

Iako prezentacija projekta enterijera Filozofskog fakulteta koji se radi na predmetu OUP2 nije obavezni deo prezentacije 1. juna, studenti koji žele da njihov projekat enterijera bude predstavljen na izložbi na Filozofskom fakultetu, mogu da predaju taj segment rada 31. maja 2012. godine, zajedno sa projektom rekonstrukcije.
Studenti koji to učine, time završavaju svoje obaveze na predmetu Oblikovanje unutrašnjeg prostora 2 i nisu dužni da razrađuju detalje.

Za studente koji ne iskoriste tu mogućnost, važe ranije objavljeni uslovi predaje.

OUP1, OUP3 – Predaja grafičkih radova, jun 2012.

Radovi iz predmeta Oblikovanje unutrašnjeg prostora 1 i 3 mogu da se predaju u ponedeljak, 11. juna u 12 časova. Ukoliko se radovi šalju elektronskom poštom, prihvataće se samo radovi koji su poslati do 12 časova.

OUP2 – Obaveštenje o terminu i načinu predaje završnog rada

Završni rad iz predmeta Oblikovanje unutrašnjeg prostora 2 predaje se u ponedeljak, 11.juna 2012. godine u 12 časova, u kabinetu 505.

Zbog dinamike rada na predmetima PORuAP i OUP2, vizuelizacije enterijera neće biti sastavni deo prezentacije iz PORuAP 31.04.-01.06.

Projekat iz OUP2 se predaje nezavisno od projekta iz PORuAP, iako rešenje enterijera treba da bude integrisano sa arhitektonskim rešenjem koje je rađeno na predmetu PORuAP.

Obavezni prilozi koji se predaju 11. juna su:

– vizuelizacije dela enterijera (prednost imaju fotomontaže, u slučajevima gde je moguće)
– tehnički detalji (izbor detalja i razmera prema dogovoru sa asistentima)

Projekat se predaje u PDF formatu. Dimenzije elektronskog dokumenta su 420mm x 297mm. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 150dpi i 10 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_PREZIME_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks)
Rad se predaje na jednom CD-R disku (DVD-R, DVD-RW ili CD-RW diskovi se ne prihvataju) ili se šalje elektronskom poštom na adresu kabinet505@gmail.com. Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju (11. jun 2012. godine u 12 časova)

Do termina predaje, nastava se odvija u formatu radionice prema ranije dostavljenom terminskom planu

PORuAP – Finalizacija projekta i izrada elaborata

Priprema za radinicu:
U četvrtak, 31.maja, pre početka radinice, neophodno je da studenti pripreme i predaju sledeće priloge:

1. PowerPoint prezentaciju. Prezentacija treba da obuhvata jasan prikaz koncepta, razradu koncepta i rezultat, doprinos rešenja. Priložiti statističke podatke prikazane kroz dijagrame.

U prezentaciji neophodno je priložiti sve obavezne priloge: situaciju 1:500, osnove svih etaža 1:200, osnove krovnih ravni 1:200, karakteristične preseke (najmanje 2) 1:200, sve izglede 1:200, prostorne prikaze, detalje konstrukcije i materijalizacije 1:20, 1:10, 1:5…

2. Odštampan sintezni plakat. Veličina plakata: 70/100cm

3. Maketu, R=1:200