OUP2 Ocene radova i predlozi zaključnih ocena. Jun 2012.

by arh505

Spisak sa ocenama radova predatih u junskom roku nalazi se u prilogu.
Sledeći termin za predaju radova je 15. septembar 2012. godine u 12 časova. Radovi se dostavljaju elektronski, prema ranije objavljenom obrascu.

OUP2 2012 06

Advertisements