PORuAP

by arh505

Studenti koji nisu završili sa obavezama na predmetu, imaće mogućnost da rad (prezentaciju u PowerPoint-u, sintezni plakat I maketu) predaju 28. septembra u 12 časova u kabinetu 505.

Advertisements