PSOIK1 – Plan, program i podloge za nastavu i vežbe

by arh505

Dragi studenti,
U prilogu vam se nalazi materijal potreban za vežbe kao i plan i program nastave. Takođe se nalazi i Pravilnik o izvođenju nastave. Molimo vas da sve priloge detaljno proučite i dođete pripremljeni na vežbe.
Želimo vam uspešan početak školske godine.
Srdačan pozdrav od tima 505

Pravilnik o izvođenju nastave.pdf
Plan i program.pdf

Lokacija 1.jpg
Lokacija 2.jpg
Lokacija 3.jpg
Lokacija 4.jpg

Advertisements