OUP1 – Domaći zadatak

by arh505

U prilogu se nalazi tekst domaćeg zadatka.

OUP1 Domaći zadatak

 

Zadatak se predaje na vežbama, u terminu prema dogovoru sa asistentom.

Spisak sa linkovima korisnim za izradu zadatka je dostupan u članku:

OUP 1 mobilijar, rasveta, materijali