AP3 – PREZENTACIJA KONCEPTA (grupe 3, 4, 5, 6)

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi raspored izlaganja. Vreme predvidjeno za prezentaciju je 3 minuta.

Prezentacija koncepta – raspored izlaganja

Advertisements