OUP3 – Predmetni zadatak

by arh505

Tema predmetnog zadatka je tehnički detalj.

Potrebno je izraditi tehničke nacrte za najmanje tri detalja enterijera tržnice. Crteži se predaju u štampanom obliku, na listovima formata A3, u ponedeljak 17. decembra u 16 časova (AH1).

Svaki detalj mora da bude prikazan u najmanje dve projekcije (osnova i bar jedan izgled/presek). Aksonometrijski prikaz sklopa je poželjan ali nije obavezan. Crteži moraju da budu pregledni (voditi računa o tehničkoj obradi crteža u smislu usklađenosti tipova i debljina linija, tipova i veličina kota i teksta…) i da sadrže sve informacije neophodne za nedvosmisleno razumevanje prikazanog detalja (dimenzije/kote, opisi svih materijala i veza…).  Razmera je 1:5 ili 1:10, u zavisnosti od detalja. Sitnije razmere nisu prihvatljive.

Advertisements