AP3 Novi termini predaje projekta

by arh505

Na zahtev studenata, termin predaje predmetnog projekta je odložen za 15. januar u 12 sati. Termin za naknadnu predaju projekta je 22. januar u 12 sati. Podsećamo da će ocene naknadno predatih radova  biti umanjene i da nakon isteka tog roka više neće biti moguće predati projekat.

Potpisnici zahteva: http://www.gopetition.com/petitions/peticija-za-odlaganje-predaje-finalnog-rada-iz-ap3/signatures.html