OUP1 Spisak sa ocenama projekta i bodovima iz predispitnih obaveza

by arh505

Spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza nalazi se u prilogu.

Poslednji termin za predaju radova je u utorak, 22. januara u 12 časova u kabinetu 505.

Studenti čije je ime u tabeli označeno crvenom bojom, nisu stekli pravo na dobijanje potpisa.

OUP1-2013-01

Advertisements