AP3 – Ocene predmetnog projekta i poeni iz predispitnih obaveza

by arh505

U prilogu se nalazi tabela sa ocenama predmetnog projekta i poenima iz predispitnih obaveza.

Studenti čija su imena označena crvenom bojom nisu stekli pravo na dobijanje potpisa. Studenti koji su stekli pravo na potpis, mole se da po isti dođu u petak, 18. januara od 13 do 13.15 časova.

Podsećamo sve studente da je uslov za izlazak na pismeni deo ispita 55% od mogućih 70 poena iz predispitnih obaveza (38,5 poena) i pozitivna ocena iz predmetnog projekta (sve ocene veće ili jednake od 5.4).

Konsultacije povodom ocenjenih radova će se održati u petak, 18. januara u 13 časova. Za studente koji rad predaju prvi put u roku za naknadnu predaju, nisu predviđene dodatne konsultacije.

AP3 2013-01

 

Advertisements