AP3, OUP1, OUP3, PSOIK1 – Obaveštenje o ispitu

by arh505

Obaveštavaju se svi studenti koji pohađaju nastavu iz navedenih predmeta da će se pismeni ispit u januarsko-februarskom i svim narednim ispitnim rokovima sastojati iz dva dela:

1. Projektantski zadatak – predviđa se crtanje skice u srazmeri i slobodnom rukom (15 poena)

2. Test iz arhitektonske, enterijerske, dizajnerske kulture koji će se bazirati na sadržaju iznetom na predavanjima (15 poena)

Napomena: Najveći deo sadržaja predavanja se već nalazi na sajtu Fakulteta tehničkih nauka (skripte) i na blogu 505. Do kraja nedelje, sadržaj će biti kompletiran.

Advertisements