OUP1 – Dopuna spiska i obaveštenje o radovima

by arh505

U prilogu se nalazi dopunjen spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza. Radovi se mogu preuzeti ispred kabineta 505. Određeni broj radova ocenjenih ocenom 10 je zadržan radi izložbe.
OUP1-2013-01

Advertisements