AP 3 Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza. Obaveštavamo vas o sledećem:

 

1. Kriterijum za ostvarivanje uslova za izlazak na ispit je spušten sa 55% na 50%, zbog kvaliteta predatih radova.

2. Studentima koji ostvaruju pravo izlaska na ispit, polje sa brojem poena (min. 35) je označeno plavom bojom.

3. Svi ostali studenti, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, su dužni da pohađaju vežbe ponovo naredne godine.

4. Zbog kvaliteta predatih radova, na pismenom ispitu neće biti teorijskih pitanja, već isključivo projektantski zadaci. Ispit će trajati 90 minuta.

AP3-2013-01-22