OUP1 Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza.

Studenti koji nisu prikupili najmanje 55%, odnosno 38,5 poena (od mogućih 70), dužni su, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka,  da obnove vežbe naredne godine. Njihove rubrike sa ukupnim brojem poena, označene su u spisku zelenom bojom. Svi ostali studenti, stekli su pravo izlaska na pismeni ispit.

OUP1-2013-01-22

Advertisements