OUP3 – Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza.

Studenti koji imaju manje od 38 poena iz predispitnih obaveza (rubrika sa poenima označena plavom bojom) nisu stekli pravo izlaska na ispit i, dužni su, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, da obnove vežbe naredne godine;

OUP3-2013-01-22

Advertisements