OUP1 – Materijal za pripremu ispita

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi deo materijala za pripremu pismenog ispita. Podsećamo da će se ispit sastojati iz projektantskog zadatka i seta teorijskih pitanja koja su podeljena u dva dela: osnovni projektantski standardi za enterijere prostora namenjenih stanovanju i testa arhitektonske kulture i kulture dizajna.

Drugi deo materijala za pripremu ispita (izvodi sa predavanja) će biti dostupan u toku sutrašnjeg dana.

Skripta „Unutrašnja arhitektura i dizajn“ prof. dr Đure Kojića sadrži i materijal koji nije obuhvaćen programom rada na predmetu OUP1. Iz tog razloga, u obaveznu literaturu spadaju samo sledeći delovi skripite:

Prostor (str. 6-13);

Materijali, istorija, tipologija (str. 23-29) i

Svetlost (str. 31-35)…

Unutrasnja arhitektura i dizajn

Standardi – kuhinje trpezarije

Standardi – kupatila

Advertisements