Kabinet 505

Month: februar, 2013

OUP1 preuzimanje radova

Studenti koji su dobili ocenu 10 iz drugog predmetnog projekta, a čiji su radovi zadržani i nisu izloženi, treba da preuzmu plakate koji se nalaze na galeriji ispred kabineta 505

Advertisements

OUP1 preuzimanje radova

Studenti koji su dobili ocenu 10 iz drugog predmetnog projekta, a čiji su radovi zadržani i nisu izloženi, treba da preuzmu plakate koji se nalaze na galeriji ispred kabineta 505

OUP2 Plan i program predmeta

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi program predmeta sa zadatkom i terminskim planom rada na predmetu Oblikovanje unutrašnjeg prostora 2.

20122013 OUP2 Program

Iz kabineta.

PORuAP

Studenti koji se odluče da učestvuju u radionici, dužni su da se prijave asistentu u terminu vežbanja, u četvrtak, 21. februara.

Radionica će biti realizovana u terminu od 21 – 24. marta.

 

 

PORuAP – plan i program predmeta

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi plan i program predmeta Principi održivog razvoja u arhitektonskom projektovanju.

poruap 2013 – plan i program

#PSOIK2 Obaveštenje

Plan i program iz predmeta Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 2 2012/2013, mogu se preuzeti u prilogu

Plan i program PSOIK2. pdf

#PUD Obaveštenje

Eksperiment 2/505

U letnjem semestru školske 2012/2013 godine, nastavno osoblje kabineta 505, zajedno sa zainteresovanim studentima, nastavlja sa projektom pod naslovom Eksperiment. Na tragu već održanih predavanja i vežbi u okviru predmeta Principi univerzalnog dizajna školske 2011/2012 godine, teme koje ce biti istraživane su:

–           Analiza  svih relevantnih parametara relacije objekat-parcela i objekat-objekat u nekontrolisanom širenju grada

–           Površina i prostor,

–           Nove tehnologije projektovanja, kao kreativni instrumenti savremenih metodologija usmerenih ka poznatim ciljevima kvalitetnih arhitektonskih/urbanih prostora,

–           Upotreba naučnih saznanja iz oblasti optimizacionih evolutivnih algoritama, asocijativnog projektovanja, pravilom definisanih sistema/celurar autamata, u cilju istraživanja, ali i projektovanja funkcionalnog prostora,

–           Site specific programi orijentisani ka dinamičkoj percepciji prostora,

–           Ispitivanje kompleksnih uticaja okruženja i njihova apstrakcija.

Detalji konkretnog projektnog zadatka ce biti diskutovani na uvodnom predavanju u učionici AH2 u četvrtak 14. februara u 14:15h.

Plan i program iz predmeta Principi univerzalnog dizajna 2012/2013, mogu se preuzeti u prilogu.

Plan i program PUD 2012l2013.pdf

#PSOIK1 Zaključne ocene

U prilogu se nalazi spisak sa poenima iz predmeta Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1, dopunjen rezultatima iz februarskog ispitnog roka.

Studenti koji su ostvarili manje od 16 poena na pismenom ispitu nisu položili.

PSOIK1 februar2013.pdf

PUDinG Plan i program predmeta 2012/2013

Plan i program iz predmeta Principi univerzalnog dizajna, smer Grafičko inžinjerstvo i dizajn 2012/2013, mogu se preuzeti u prilogu

Principi Univerzalnog dizajna program predmeta

#AP3 #OUP1 #OUP3 Obaveštenje za studente koji su polagali ispit u februarskom roku

Studenti koji su polagali pismeni ispit u februarskom roku, a nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom i žele da ponište ocenu, dužni su da se jave do srede, 13. februara u 18 časova asistentima na adrese: miskeljin.ivana@gmail.com (AP3), odnosno todorov.marko@gmail.com (OUP1/3). Po isteku tog roka, sve ocene će biti prosleđene u studentsku službu.