Kabinet 505

Month: maj, 2013

PUDinG – predaja premetnog projekta

 

Datum za predaju predmetnog projekta na predmetu PUDinG je ponedeljak 10.06.2013. do 10 h .

Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com.

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Predmetni projekat – muzički festival treba da sadrži ime festivala,  logotip ,propratni grafički materijal kao i da objasni koncept samog festivala (lokacija , program ,  propratni sadržaji), sa posebnim osvrtom na ideju univerzalnog dizajna i njenu primenu  kroz konkretne intervencije u programu / grafici / festivalskom prostoru.

Predmetni projekat se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 300 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu GI0000_Prezime_Ime.pdf (gde GI0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( 10.06.2013  u 10 h)

Advertisements

PORuAP – Predaja i ponovljena predaja radova

Poštovani studenti,

Termin za predaju trećeg rada je 6. jun u 10.15 časova. U istom terminu biće omogućena predaja ispravka prvog ili drugog rada. Na listu, ispod potpisa studenta, potrebno je naznačiti koji je rad u pitanju (prvi, drugi ili treći) i da li je u pitanju popravak ili prva predaja. Drugih termina za predaju prvog i drugog rada  NEĆE BITI.

Iz kabineta.

OUP 2 – spisak ocena predmetnog zadatka – drugi rok za predaju

OUP 2 – spisak ocena predmetnog zadatka – drugi rok + evidencija prisutnosti na vežbama

OUP ocene predmetnog zadatka i evidencija

OUP 2 – predaja predmetnog projekta

Datum za predaju predmetnog projekta – enterijera kafeterije na predmetu OUP 2 je ponedeljak 10.06.2013.do 12 h . Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Obavezni su sledeći grafički prilozi i razmere:
uža situacija (1:200);
osnova paviljona (1:50);
osnova poda sa dispozicijom mobilijara (1:50);
osnova plafona sa dispozicijom rasvete (1:50);
karakteristični preseci (1:50);
izgledi enterijera (1:50);
detalji (1:10; 1:5; 1:2; 1:1);
prostorni prikazi.

Predmetni projekat se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 200 dpi i 20 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_Prezime_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( ponedeljak 10.06.2013. do 12h)

Najava izložbe

Obaveštavamo vaš da je u toku završna faza pripreme međunarodne arhitektonske izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Izložba će biti otvorena 6. juna 2013. godine, a njen značajan segment čine studentski radovi nastali u okviru radionica koje su organizovane na predmetima PORUAP/PORUUP i Principi univerzalnog dizajna.

PUDinG- Ocene iz kolokvijuma/dopunjeni spisak

U prilogu se nalazi dopunjeni spisak ocena iz kolokvijuma.

kolokvijum/dopunjeni spisak.pdf

PUD-Eksperiment 002

Dragi studenti,

Očekujemo da u ponedeljak, 27.05. u 13:00h donesete plakate na usb-u ili na CD-u u kabinet 505. Plakat je dimenzije 60x160cm na 150 dpi. Molimo vas da fajlove ostavite „otvorene“.

Srdačan pozdrav,

Kabinet 505

PSOIK2-Obaveštenje

Konsultacije iz predmeta Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 2 će se održati u ponedeljak 27.05.2013. od 14:00h do 15:15h i u utorak 28.05.2013. od 14:00h .
Dejan Ecet

PUDinG – Novi datum za predaju / ispravku prezentacije koncepta

Novi datum za predaju / ispravku prezentacije koncepta muzičkog festivala na predmetu PUDinG je sreda 29.05.2013. do 12 h .

Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com.

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Prezentacija treba da sadrži ime, skice grafike logotipa ,propratnog grafičkog materijala kao i da objasni koncept samog festivala (lokacija , program ,  propratni sadržaji) kao i inkorporaciju ideje dizajna za sve.

Prezentacija koncepta se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 300 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu GI0000_Prezime_Ime.pdf (gde GI0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( 29.05.2013  u 12 h)

OUP 2 termin za ponovnu predjau predmetnog zadatka

Datum za ponovnu predaju predmetnog zadatka – detalja enterijera na predmetu OUP 2 je ponedeljak 27.05.2013.do 24 h . Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com

Grafički materijal ( detalji enterijera ) treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta. Pored detalja enterijera potrebno je priložiti i  šematsku osnovu sa dispozicijom i prikazom pozicija detalja.

Predmetni zadatak se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 200 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_Prezime_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( ponedeljak 27.05.2013. do 24h)