OUP 2 – Predaja predmetnog zadatka – NOVI DATUM

by arh505

Na zahtev grupe studenata , rok za predaju predmetnog zadatka  na predmetu OUP 2 se odlaže za sedam dana.Novi datum za predaju predmetnog zadatka – detalja enterijera na predmetu OUP 2 je ponedeljak 20.05.2013. između 14.15 h i 15 h u terminu predavanja. Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com.

Grafički materijal ( detalji enterijera ) treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta. Pored detalja enterijera potrebno je priložiti i  šematsku osnovu sa dispozicijom i prikazom pozicija detalja.

Predmetni zadatak se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 200 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_Prezime_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( ponedeljak 13.05.2013. između 14.15 h i 15 h)

Advertisements