PUDinG – Predaja prezentacije koncepta

by arh505

 

Datum za predaju prezentacije koncepta muzičkog festivala na predmetu PUDinG je četvrtak 16.05.2013. u terminu predavanja. Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com.

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Prezentacija treba da sadrži ime, skice grafike logotipa ,propratnog grafičkog materijala kao i da objasni koncept samog festivala (lokacija , program ,  propratni sadržaji) kao i inkorporaciju ideje dizajna za sve.

Prezentacija koncepta se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 300 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu GI0000_Prezime_Ime.pdf (gde GI0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( 16.05.2013  u terminu predavanja)

Advertisements