OUP 2 termin za ponovnu predjau predmetnog zadatka

by arh505

Datum za ponovnu predaju predmetnog zadatka – detalja enterijera na predmetu OUP 2 je ponedeljak 27.05.2013.do 24 h . Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com

Grafički materijal ( detalji enterijera ) treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta. Pored detalja enterijera potrebno je priložiti i  šematsku osnovu sa dispozicijom i prikazom pozicija detalja.

Predmetni zadatak se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 200 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_Prezime_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( ponedeljak 27.05.2013. do 24h)

Advertisements