OUP 2 – predaja predmetnog projekta

by arh505

Datum za predaju predmetnog projekta – enterijera kafeterije na predmetu OUP 2 je ponedeljak 10.06.2013.do 12 h . Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Obavezni su sledeći grafički prilozi i razmere:
uža situacija (1:200);
osnova paviljona (1:50);
osnova poda sa dispozicijom mobilijara (1:50);
osnova plafona sa dispozicijom rasvete (1:50);
karakteristični preseci (1:50);
izgledi enterijera (1:50);
detalji (1:10; 1:5; 1:2; 1:1);
prostorni prikazi.

Predmetni projekat se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 200 dpi i 20 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu A0000_Prezime_Ime.pdf (gde A0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( ponedeljak 10.06.2013. do 12h)

Advertisements