PUDinG-Termin za predaju predmetnog projekta

by arh505

Predaja predmetnog projekta je pomerena na zahtev studenata. Dakle,

 

Datum za predaju predmetnog projekta na predmetu PUDinG je SREDA 12.06.2013. do 10 h .

Radovi se predaju elektronski na adresu kabinet505@gmail.com.

Grafički materijal treba da budu zaokruzena celina i da pored priloga sadrze ime predmeta kao i ime i broj indexa studenta.

Predmetni projekat – muzički festival treba da sadrži ime festivala,  logotip ,propratni grafički materijal kao i da objasni koncept samog festivala (lokacija , program ,  propratni sadržaji), sa posebnim osvrtom na ideju univerzalnog dizajna i njenu primenu  kroz konkretne intervencije u programu / grafici / festivalskom prostoru.

Predmetni projekat se predaje u PDF formatu. Grafika bi trebalo da bude optimizovana tako da ne prelazi 300 dpi i 15 MB. Broj listova nije ograničen, ali svi moraju da budu uvezani u jedan PDF dokument.
Dokument treba da bude imenovan prema formatu GI0000_Prezime_Ime.pdf (gde GI0000 predstavlja evidencioni broj studenta – indeks).
Prihvataće se samo oni radovi koji su poslati pre isteka roka za predaju ( 12.06.2013  u 10 h)

Advertisements