by arh505

Poštovani studenti,

u prilogu se nalazi tabela sa ocenama radova i bodovima iz predispitnih obaveza. Studenti čije su rubrike ispisane sivom bojom nisu ispunili predispitne obaveze  (imaju dve negativne ocene ili manje od 38,5 poena ukupno) i dužni su da obnove slušanje predmeta.

Studenti koji nisu predali treći rad u prvom terminu, kao i studenti koji su iz trećeg rada dobili negativnu ocenu i žele da je poprave, mogu to da učine još samo u jednom terminu – 18. juna 2013. godine. Tačno vreme predaje će biti objavljeno naknadno.

Ovaj termin se odnosi ISKLJUČIVO na popravak i predaju TREĆEG rada. Prvi i drugi rad više nije moguće popraviti ili naknadno predati.

Iz kabineta.

PORuAP 2013-06-11

Advertisements