PSOIK 2 – Predaja/popravak rada

by arh505

Poslednji termin za predaju/popravak rada je, kao što je i prethodno najavljeno, u utorak 18.juna.
Radovi će se primati u kabinetu 505 u 12 sati.

Advertisements