PORuAP – Spisak 19.06.2013.

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi  spisak sa ocenama iz predispitnih obaveza, ažuriran nakon poslednjeg termina za predaju radova. Studenti čije je ime označeno sivom bojom nisu stekli pravo izlaska na ispit i dužni su da obnove predmet.

PORUAP 2013 06 19

Advertisements