AP3 – rezultati ispita održanog 09. jula.

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak sa poenima iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 (rezultati ispita odžanog u subotu, 09. jula 2013. godine).

Minimalan ukupan broj poena koji je nephodno da studenti sakupe, kako bi položili predmet  je 55.

AP3 rezulatati

 

Advertisements