STiT-Savremene teorije i tehnologije/Obaveštenje

by arh505

blog

STiT je modul koji pripada Master kursu ARHITEKTURA. Modul je zamišljen kao dominantno teorijski, ali i sa projektantskim zadacima i vežbama, kojima će se pristupati uz korišćenje literature i alata koje niste imali prilike da koristite na diplomskim studijama. Dakle, literatura je bliska društvenim naukama (filozofiji i sociologiji, naročito u onom delu gde se ove discipline bave arhitekturom), a alati pak optimizaciji i programiranju. Uz pomoć svega ovoga, rešavaće se dominantno ARHITEKTONSKI I URBANISTIČKI PROJEKTANTSKI zadaci, kako bi se posle završenog Master kursa, bar donekle, uveli u proces dobijanja licence.  Naravno, biće i seminarski i druge vrste zadataka pored ovoga.

Detaljniji opis zadatka iz predmeta STiT će se naći na blogu 505 početkom nedelje.

Advertisements