STiTuA 1

by arh505

Studijski program: ARHITEKTURA

MASTER KURS

MODUL: Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn

Predmet: Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 1

“If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. For man has closed himself up, till he sees all things thro’ narrow chinks of his cavern.”

 William Blake, The Marriage of Heaven and Hell

 Ključna reč ovogodišnjeg programa predmeta STiT je Re:evaluacija. Odnosno, ako zamislimo da su arhitektura i urbanizam igračke kreirane po pravilima koja su vekovima utemeljavana, šta bi se desilo kada bi sada pokušali te igračke da rasklopimo? Da li bi otkrili da ih je neko već rasklopio pre nas: tržište, mediji, era marketinga, spektakl, ikone dizajna ili, naposletku, era informacija?

Virtuelni projekat koji je namenjen za izradu tokom zimskog i letnjeg semestra, sa tendencijom da se nakon završenih master radova pretvori i u monografsku publikaciju ima za temu “Stan za savremenog čoveka”.

Šta to tačno znači? Kako bi došli do polja u kome je moguće pronaći rešenje za ovu temu, potrebno je prethodno analizirati nekoliko važnih aspekata, koje će istovremeno predstavljati predmet dijaloga u okviru predavanja i vežbi:

–          uloga arhitekture u savremenom društvu: pozicija discipline, ukoliko autonomna disciplina zaista i postoji,

–          uloga arhitekte u savremenom društvu: da li je arhitekta  samo “prevodilac” između investitora i izvođača,

–          odnos emerging lifestyles i važećih pravila i standarda struke  (kritički osvrt na funkcionalne sheme, standarde za dimenzionisanje, neophodne funkcionalne zone itd),

–          bussines plan za savremenog arhitektu: gde prestaje kreacija i pocinje repeticija ili obrnuto i koja od te dve predstavlja dominantu savremene arhitektonske prakse,

–          “supermarket stilova”-sta se sve nudi na policama savremene arhitektonske prakse,

–          mesto i uloga arhitektonske kritike: da li uopste postoji?

–          šta može biti buduća arhitektonska paradigma i na čemu bi se ona zasnivala? Da li je cinizam novi entuzijazam?

–          Kako živi savremeni čovek u razvijenim društvima? Koje su njegove navike i obaveze, kakva je struktura njegove porodice, prijatelja, društvenog okruženja? Koji funkcionalni fragmenti su dobijali na značaju tokom XX veka, a koji su dramatično gubili? Da li je televizor novo ognjište? I kada bi sve ovo nepobitno znali, da li bi onda mogli da pronađemo optimalno stmabeno rešenje za ovu osobu?

Kako bi se dali odgovori na neka od ovih pitanja, studentima će biti preporučena osnovna literature (koju su oni slobodni da po svojoj volji proširuju), a očekivaće se otvoren i kreativan pristup svim temama. Predavanja i vežbe se neće odvijati po principu ex cathedra, nego po principu okruglog stola, a studenti će ispunjavati predmetne zadatke po dogovoru koji se uspostavi na prvim časovima.

Vežbe i predavanja su zamišljeni kao prostor za prezentacije i diskusiju, a student će biti podeljeni u grupe koje imaju naprampostavljena mišljenja. Nastavno osoblje će ovde biti medijator procesa.

Posebno se očekuje kreativni doprinos u grafičkoj prezentaciji preporučene literature iz sfere društvenih nauka, odnosno, u pronalaženju primera iz savremenog društva koji bi mogli ilustrovati pojave opisane u literature.

Osnovna literatura:

Peter Sloterdijk: What happened in the 20th century,

Radomir Konstantinović: Filosofija palanke, Otkrovenje, 2010

Fridrih Niče: O koristi I šteti istorije za život, Svetovi, 2001

Žan Bodrijar: Pakt o lucidnosti ili inteligencija Zla, Arhipelag, 2009

Mario Perniola: Estetika dvadesetog veka, Svetovi, 2005

Ludvig Vitgenštajn: Predavanja I razgovori o estetici, psihologiji I religioznom verovanju, Clio, 2008

 

Dodatna literature će bit preporučena na prvim predavanjima.

Advertisements