AP3 – ocene predmetnog zadatka – segment II

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak sa ocenama.

Moli se studetkinja Tamara Čavić, , da ponovo dostavi rad u pdf. formatu (ona je prezentovala rad, ali njenu prezentaciju nismo mogli naknadno da otvorimo). Rad može poslati asistentu.

AP3 2013 2014 – koncept II

iz kabineta

Advertisements