PSOIK1-Materijal sa predavanja

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi link sa kojeg možete preuzeti materijal sa predavanja iz predmeta Projektovanje stambenih objekata i kompleksa 1.

link : Materijal sa predavanja

Kabinet 505

Advertisements