AP3 – Konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza. Obaveštavamo vas o sledećem:

Kriterijum za ostvarivanje uslova za izlazak na ispit (i uslov za potpis) je spušten sa 35 poena (55%) na 32 poena (45%), a uz uslov da je bar jedan segment predmetnog projekta pozitivno ocenjen.

Studenti koji nisu ostvarili ove uslove, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, su dužni da pohađaju vežbe ponovo naredne godine.

Na pismenom ispitu će biti isključivo projektantski zadaci. Ispit će trajati 90 minuta. 

Potpisivanje indeksa je zakazano u sredu, 05.02.2014. u 14:30 u kabinetu 505.

AP3 2013 2014

Iz kabineta