PSOIK1-Spisak ocena

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa bodovima iz predispitnih obaveza.

Studenti koji su ispuninli najmanje 50% od predviđenih predispitnih obaveza stiču pravo izlaska na ispit (tj. minimum 35 predispitnih bodova). Ispit je u pismenoj formi i vrednuje se sa maksimalno 30 poena.

Studenti koji nisu ostvarili ove uslove, prema Pravilniku o izvođenju nastave Fakulteta tehničkih nauka, su dužni da pohađaju vežbe ponovo naredne godine.

Potpisivanje indeksa je zakazano u sredu, 05.02.2014. u 15:30 u kabinetu 505.

PSOIK1 2013 14 konačni spisak.pdf

Advertisements