PUD-Priprema za vezbe

by arh505

Dokumentaciju koja je prilozena u prethodnom postu je potrebno dopuniti za sledece vezbe tako da je moguca izrada makete najmanje dva nivoa svakog objekta u razmeri 1:20. Preporuceni materijali su polikarbonati. Moguce je koristiti i druge vrste materijali prema potrebi.

Advertisements