DE Projektovanje enterijera – Detalji

by arh505

Poštovani studenti,

Predaja detalja, koja je terminskim planom predviđena za 06.05, odlaže se za sledeći redovni termin, 13.05. Detalji se ne prezentuju, već se predaju na početku vežbanja, u redovnom terminu. Za utorak, 06.05. potrebno je pripremiti predloge pet segmenata (elemenata ili sklopova) projekta koji će biti razrađivani na nivou detalja.

Iz kabineta.

Advertisements