PSOIK1-Rezultati pismenog ispita

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati pismenog ispita održanog 30. 04. 2014. i predlog zaključnih ocena na predmetu PSOIK1.

Prag za pozitivnu ocenu je ostvarenih 16 bodova na pismenom ispitu.

PSOIK1_06_A231_2013-14.pdf

Advertisements