PSOIK2, PORUAP, OUP2, PUD, STITuA2, PE

by arh505

Uprava Fakulteta tehničkih nauka donela je odluku da sve nastavne aktivnosti na Fakultetu tehničkih nauka odlože do 26. maja.

Sve predispitne obaveze se odlažu za nedelju dana.

Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n16839015/obavestenje

Informacije o predaji radova u cilju smanjenja troškova štampanja – Odgovor na studentsku peticiju

Mole se svi studenti sa ugroženih područja da se jave Studentskom parlamentu i da prate obaveštenja, jer ce u dogovoru sa Upravom Fakulteta i Studentskim parlamentom, biti odobreni dodatni termini za predaju.

Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n16839016/obavestenje

Svi ostali studenti, mogu predati radove predviđene kao predispitne obaveze u unapred zadatom formatu ili na sledeći način:

 

1.PSOIK2

Moguće je predati pojedinačne priloge štampane na A4 formatu (ili A3), crno belo (listovi moraju biti povezani).

Studenti koji su formatirali plakate 50×70, mogu ih tako predati.

 

2. PORuAP

Maksimalan broj listova 50×70 je 3 komada, u cilju smanjena cene štampanja.

 

3. OUP2

Elektonska predaja radova.

 

4. PUD

Elektronska predaja radova.

 

5. STITuA2

Elektronska predaja radova.

 

6. PE

Elektronska predaja radova.

 

7. SEID

Elektronska predaja radova.