OUP2 – Rezultati ispita održanog 27.06.2014.

by arh505

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi spisak dopunjen rezultatima ispita održanog 16. juna 2014.

Minimalan broj poena potreban za prolaznu ocenu na ispitu je 16.

Minimalan broj poena potreban za zaključnu prolaznu ocenu je 55.

OUP2 27.06.2014.

Iz kabineta

Advertisements