PORuAP – Rezultati ispita odrzanog 08.09.2014.

by arh505

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi spisak dopunjen rezultatima ispita održanog 08.09.2014.

Minimalan broj poena potreban za prolaznu ocenu na ispitu je 16.

Minimalan broj poena potreban za zaključnu prolaznu ocenu je 55.

PORUAP 08.09.2014.

Iz kabineta

Advertisements