Obaveštenje

by arh505

Poštovani,

Obaveštavamo vas da će biti organizovane predaje diplomskih i master radova dana:

21. 10. 2014.u 12.00h utorak
28. 10. 2014. u 12.00h utorak

Posle ovih vanrednih termina, sledeći rok za predaju je redovni novembarski rok.
Napominjemo da ranije zakazani termini za predaje ostaju isti.

Po nalogu direktora Departmana

Dušica Jeftić

Advertisements