DE_AKUE : bodovi iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti

 

U prilogu se nalazi tabela sa brojem bodova ostvarenih na predmetu AKuE.

Poslednji rok za predaju SVIH zaostalih radova je 3. Februar. Moguće je predati više od jednog zaostalog rada u ovom terminu.

AKUE 2014 2015.

Advertisements