DE: SEiD – Rezultati ispita održanog 04.02.2015.

by arh505

Aleksandar Salić

Predispitne obaveze (28 ponea) + Ispit (67) = 95 poena; Ocena 10.

Iz kabineta

Advertisements