OUP2 Predaja predmetnog zadatka

by arh505

Predmetni zadatak iz predmeta Oblikovanje unutrašnjeg prostora 2 se predaje na CD-u u PDF formatu, u sredu 1. aprila u 10.30 časova.  Takođe, moguće ga je poslati elektronskom poštom na adresu todorov.marko@gmail.com. Radovi koji se šalju elektronskom poštom moraju biti poslati najkasnije do 1. aprila u 10.30 časova.