S2 – Predaja predmetnog zadatka, 22.04.2015.

by arh505

Tema predmetnog zadatka je konceptualno rešenje arhitektonskog projekta višeporodičnog stambenog objekta.

Obavezni prilozi su:

  1. Uža situacija 1:500
  2. Osnova jedne stambene etaže 1:200
  3. Presek 1:200
  4. 3d prikaz

Grafičke priloge prikazati u tehnici po izboru studenata na jednom listu formata 70/100 cm. Predmetni zadatak se predaje ​22.04.2015.​godine u 1​4:15 u​ amfiteatru​ AH1A.

iz kabineta

Advertisements