S2 – Potpisivanje indeksa, pravo potpisa i izlaska na ispit nakon prve predaje rada

by arh505

Poštovani studenti,

Potpisivanje indeksa je predviđeno u sredu, 10.06.2015. u 14:15 u amfiteatru AH1a.

Pravo potpisa imaju studenti koji su ostvarili:

  • dovoljan broj poena iz predispitnih obaveza – akumulirano najmanje 50% od maksimalnog
    mogućeg broja poena, odnosno najmanje 35 poena (kriterijum je snižen sa 55% na 50%).
  • pozitivnu ocenu iz predmetnog projekta (min. 5.4)

Student koji je ostvario ove uslove može izaći na ispit iako ima više od tri izostanka na vežbama.

Za studente koji predaju rad naknadno, biće organizovan vanredni termin za potpisivanje.

Termin za ispravak predmetnog projekta (i naknadnu predaju predmetnog projekta) je predviđen u petak, 12.06.2015. u 10-11h u kabinetu 505.

ISPIT

Studenti koji su stekli pravo potpisa, stekli su istovremeno i pravo izlaska na ispit, uz uslov da ga prethondo prijave.

Ispit se polaže pismeno i sastoji se iz projektantskog zadatka. Projektantski zadatak se odnosi na program koji je bio predmet rada u semestru.

Ispit nosi maksimalno 30 poena. Minimalan broj poena potreban za prolaz na ispitu je 16. Minimalan broj poena potreban za zaključnu prolaznu ocenu je 55.

Iz kabineta

Advertisements