PORuAP – predispitne obaveze

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu su ocene iz radionice i rezultati predispitnih obaveza nakon prvog termina predaje.

Termin naknadne predaje predmetnog projekta – segement 2 je predviđena u petak, 12. jun u 12:00h. u kabinetu 505.

Pravo potpisa i izlazak na ispit imaju studenti koji su ostvarili dovoljan broj poena iz predispitnih obaveza (i pozitivnu ocenu iz predmetnog projekta – segment 2). Za studente koji predaju rad naknadno, biće organizovan vanredni termin za potpisivanje.

PORuAP 2015 1

iz kabineta