PORuAP – Spisak sa poenima iz predispitnih obaveza nakon naknadne predaje

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi konačni spisak sa poenima iz predispitnih obaveza.

Pravo izlaska na ispit imaju studenti koji su položili predispitne obaveze: akumilirali najmanje 50% od maksimalnog
mogućeg broja poena, odnosno najmanje 35 poena (kriterijum je snižen sa 55% na 50%) uz uslov da je predmetni projekat – segment 2 pozitivno ocenjen.

Potpisivanje indeksa i preuzimanje ocenjenih radova je predviđeno u ponedeljak, 15. juna u terminu od 9:30-10:30 u kabinetu 505.

PORuAP 2015 12.jun

Iz kabineta

Advertisements