DE: Stilovi u enterijeru, rezultati ispita održanog 04.07.2015.

by arh505

Bagić Biljana…….16.2 (predispitne) + 55 (ispit) = 71.2 (ukupno)……7

Ćorić Nevena……. 29 (predispitne) + 68 (ispit) = 97 (ukupno)……10

Advertisements