DE: Stilovi u enterijeru i Mobilijar, rezultati ispita 28.08.2015, 31.08.2015.

by arh505

Stilovi u enterijeru, 28.08.2015.

  1. Dragana Metikoš….. 100 poena (10)

Mobilijar, 31.08.2015.

  1. Aleksandra Raković…. 54 (predispitne) + 21 (ispit) = 75 poena (8)